V&D, Shell en jij in een veranderende wereld.

V&D, Shell en jij in een veranderende wereld.

Transitie is eigenlijk van -> naar. En dan bedoel ik niet gewoon met de trein van Amsterdam naar Utrecht. Of op vakantie of een verhuizing. Maar van -> naar meer als: een doelstelling, een ambitie, een idee, een andere baan, een bedrijfsstrategie. Als er ooit een tijd was om daar bij stil te staan is dat nu wel. Shell heeft daar goede ervaringen mee. Shell werkte altijd met diverse scenario’s waar ze de bedrijfsstrategie op afstemden. Dat hebben ze goed gedaan. Er zaten ook knappe koppen in die scenariogroepjes. Ik las daar voor het eerst over, indirect, in het boek ‘synchroniciteit’ van Joseph Jaworski. Maar dat was lang geleden. Ik schrijf het bijna weemoedig op, alsof ik naar het verleden kijk. De topman van shell, Ben van Beurden, heeft na een interview met nieuwsuur flink kritiek over zich heen gekregen. Zijn boodschap: Wij pompen olie op en de maatschappij is voor de rest verantwoordelijk en wij investeren niet in hernieuwbare energie.
En dat na het klimaatakkoord in Parijs! In een wereld vol verandering kiest Ben van Beurden expliciet niet voor verandering. Ik zou mijn aandelen van de hand doen. Hoogleraar Jan Rotmans voorspelt dat Shell binnen 20 jaar niet meer bestaat. Shell gedraagt zich als een zieke patiënt die zijn ziekte ontkent of relativeert. Wel raar eigenlijk; in een wereld vol beweging doet shell niet mee. Dat heeft iets paradoxaals als we bedenken dat beweging en energie een relatie met elkaar hebben.
Steeds meer bedrijven kijken verder dan alleen productie en nemen verantwoording voor een positieve bijdrage aan de wereld. DSM werkt samen met de VN in het wereld voedsel programma, Ook Post NL werkt daarmee samen naast een hele reeks aan groene ambities. En wat te denken van de CEO van Unilever Paul Polman, die door de VN werd uitgeroepen tot champion of the earth vanwege zijn duurzame bedrijfsvisie. Of een wereldspeler in tapijt als Interface (o.a. Heuga) die al 20 jaar werkt aan het doel om in 2020 geen afval meer te hebben en hun producten volledig recyclebaar te laten zijn. En Shell…?
Ook particulieren nemen het heft in eigen handen en willen bijdragen aan een betere wereld. Je leest steeds vaker over burgerinitiatieven voor bijvoorbeeld buurttuintjes, er is een groeiende markt voor biologische en streekgebonden producten. Er zijn zelfs steeds meer particuliere ontwikkelingsinitiatieven.
Transitie, van -> naar, je hebt -of je krijgt er mee te maken. En dan is het goed om wél een idee te hebben, of een ambitie, of een strategie. En strategie gaat over afstemming op de toekomst. Sta je daar wel eens bij stil hoe jij met verandering omgaat? Of misschien zelfs hoe jij kan bijdragen aan deze veranderingen in de wereld? Een wereld die steeds meer verbonden is, waar mensen ongeacht hun woonplaats kennis en ideeën uitwisselen. Voor je het weet wordt die vraag aan je gesteld, door aandeelhouders, een raad van toezicht, collega’s, een outplacementadviseur. Nog mooier is het als je niet wacht tot de vraag aan je gesteld wordt maar zelf de regie neemt. En stel je eens voor dat jouw idee de verandering in gang zet. Laten we dáár energie in stoppen! Of je nu bij V&D werkt of CEO bent van Shell.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.