“In een woud van droomgewassen,

Stenen wortels, stalen webben,

Tochtig labyrint van woorden,

Woont een mens op brekebenen,

Lelie van het veld, met ogen

Tranend bijna blind van zoeken

Naar een plek die water geeft.”

Huub Oosterhuis laatste strove van gedicht ‘honderd bloemen’, uit verzameld liedboek 2004.

Individuele coaching.

Gezien worden, uitreiken naar de ander, een bijdrage willen leveren, van betekenis willen zijn, in harmonie samen leven en werken, …. Het zijn een paar gewone menselijke behoeften. Vaak is het eerder een streven dan dat het werkelijkheid is. De werkelijkheid bestaat uit (te) veel werk, weer een reorganisatie, machtsspelletjes, school van de kinderen vraagt om aandacht, je collega die je steeds voor de voeten loopt, …en…

Coach.

Het doel van de coach is dat jij behoeften en werkelijkheid weer in eenzelfde perspectief krijgt; dat jij de regie weer terug hebt. Ik noem dat graag dat ‘jij vanuit jouw plek kan bijdragen aan de werkelijkheid’. Zoeken naar die plek kan moeilijk zijn, de plek zien en innemen ook! Maar het verlangen ernaar is groot. Een coach kan je daarbij helpen.

Wat draag je mee in je CV?

Als kind al hebben we de behoefte om gezien te worden door onze ouders en ontwikkelen we daar ieder een eigen maniertje voor. Het sluipt erin. Het wordt vanzelfsprekend. In hoeverre gebruiken we dat ingeslopen gedrag nog steeds in ons werk? In hoeverre is het stimulerend of belemmerend voor het vinden van werk? Bekijk het 5 stappen traject: wat draag je mee in de CV.

Persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling is steeds weer opnieuw voeding zoeken en invulling geven aan verlangen. Waar ik in de begeleiding naar streef is dat we alle ervaring transformeren naar toekomst gericht gedrag. Gedrag wat kleur en kracht geeft aan jouw verhaal. Meer jij!

Bij individuele coaching is er een eerste gratis gesprek waarna ik een trajectvoorstel doe. Afhankelijk van de vraag kan dat naast individuele gesprekken bestaan uit huiswerkopdrachten en/of het bijwonen van workshops. Neem gerust vrijblijvend contact op.