Gratis loopbaanadvies

Vraag jij je wel eens af of je je huidige werk tot aan je pensioen wil of kan blijven doen? Bestaat jouw werk nog wel over 10 jaar? Wel eens van baan willen veranderen maar niet gedurfd of geen idee wat je dan zou willen? Er zijn talloze redenen te bedenken waarom je er wel eens aan denkt maar het niet doet: van baan veranderen. Feitelijk is er op dit moment geen noodzaak om je druk te maken, maar wat als je baan wel in gevaar komt?
Je kunt nu de opties en mogelijkheden in kaart brengen met behulp van een loopbaancoach. Geheel gratis dank zij het door de overheid gesubsidieerde ontwikkeladvies 45+. Zelfs de subsidie aanvraag hoef je niet zelf te doen.

Wat is het?

Een kortdurend traject met een loopbaancoach met als eindresultaat een inzichtelijk persoonlijk ontwikkelplan. Je hoeft niet weg bij je werk maar wat zouden de opties zijn? We gaan alle opties en acties in kaart brengen zodat je zelf de regie kan nemen over je loopbaan. Weer enthousiast en met energie naar je werk.  Het traject ‘persoonlijke bijsluiter‘, uitgebreid met een vierde gesprek waarin je een plan van aanpak maakt, past er ook in en is dan geheel gratis. Een andere invulling is na overleg ook mogelijk.

Voor wie?

Het ontwikkeladvies is bedoeld voor sectoren en beroepen waar sprake is van krimp, functieveranderingen en/of mentaal/fysiek zwaar werk. Het gaat om:

  • secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • cateringmedewerkers;
  • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • buitengewoon opsporingsambtenaren;
  • schoonmakers;
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Kijk hier voor een volledige lijst.

Voor wie niet?

Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is, kunnen niet deelnemen. Behoor je tot deze groep dan zijn er andere regelingen van kracht waar je mogelijk een beroep op kunt doen.

Voorwaarden 

  • Je bent 45 jaar of ouder.
  • Het maakt niet uit hoe je dienstverband eruit ziet, ook zzp-ers komen in aanmerking.
  • Je werkt in ieder geval aantoonbaar minstens 12 uur per week.

Kennis maken kan natuurlijk altijd eerst. Neem contact op dan maken we een afspraak.

Waarom deze regeling? 

De arbeidsmarkt verandert snel en de overheid vindt het belangrijk dat je daar op voorbereid bent. Door zelf de regie over je loopbaan in handen te nemen kan werkloosheid onder 50+ voorkomen worden. Daarom is dit een preventieve investering in sectoren waarin, naar men verwacht,  de komende jaren veel veranderingen zullen plaatsvinden.