Gratis loopbaanadvies

Vraag jij je wel eens af of je je huidige werk tot aan je pensioen wil of kan blijven doen? Bestaat jouw werk nog wel over 10 jaar? Wel eens van baan willen veranderen maar niet gedurfd of geen idee wat je dan zou willen? Er zijn talloze redenen te bedenken waarom je er wel eens aan denkt maar het niet doet: van baan veranderen. Feitelijk is er op dit moment geen noodzaak om je druk te maken, maar wat als je baan wel in gevaar komt?
Je kunt nu de opties en mogelijkheden in kaart brengen met hulp van een loopbaancoach. Geheel gratis dank zij het door de overheid gesubsidieerde ontwikkeladvies 45+. Je werkgever hoeft niets te ondertekenen, geen toestemming te geven of er überhaupt iets van te weten.

Wat is het?

Een kortdurend traject met een loopbaancoach met als eindresultaat een inzichtelijk persoonlijk ontwikkelplan. Je hoeft niet weg bij je werk maar wat zouden de opties zijn? We gaan alle opties en acties in kaart brengen zodat je zelf de regie kan nemen over je loopbaan. Weer enthousiast en met energie naar je werk.  Het traject ‘persoonlijke bijsluiter‘, uitgebreid met een vierde gesprek waarin je een plan van aanpak maakt, past er ook in en is dan geheel gratis. Een andere invulling is na overleg ook mogelijk.

Voor wie?

Mensen die aan de aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je bent 45 jaar of ouder en
  • je werkt aantoonbaar minimaal 12 uur per week. De contractvorm maakt niet uit, ook zzp-ers kunnen er gebruik van maken.

Voor wie niet?

Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is, kunnen niet deelnemen. Behoor je tot deze groep dan zijn er andere regelingen van kracht waar je mogelijk een beroep op kunt doen.

Vragen?

Laten we een afspraak maken voor een kop koffie dan vertel ik je meer: 0623-550670.

Waarom deze regeling? 

De arbeidsmarkt verandert snel en de overheid vindt het belangrijk dat je daar op voorbereid bent. Door de regie over je loopbaan in eigen handen te nemen kan werkloosheid en ziekte uitval op latere leeftijd voorkomen worden.