Outplacement

Een outplacement traject biedt ondersteuning bij het veranderen van baan. De aanleiding daarvoor kan divers zijn, een reorganisatie of  faillissement, misschien een conflict, of je bent uit je functie gegroeid. De conclusie is dat je moet omzien naar ander werk. Geen leuk nieuws.  Daar kan je best boos over zijn en het maakt je misschien onzeker.

Verandering

Een outplacement traject bevat vier fases, hoe lang elke fase duurt is individueel afhankelijk. Het is wel goed om alle vier de fases te doorlopen.  De eerste twee fases beschrijven en onderzoeken een weg naar binnen. Daarna ga je in twee stappen een weg naar buiten beschrijven met als resultaat een plan van aanpak. De verandering krijgt vorm.

De eerste fase gaat over rouwverwerking, boosheid over het verlies van werk; Boosheid mag, je mag ook bang zijn voor het onbekende. Deze en andere emoties gaan we verkennen en een plek geven. Een groepsbijeenkomst voor een systeemopstelling kan onderdeel uitmaken van het traject.

De tweede fase gaat over je huidige situatie, acceptatie met alles wat er nu is. Het lijkt alsof er niets gebeurt in deze fase: Je ademt, je voelt, je bent. Rust. Er ontstaat ruimte. Deze eerste twee fases beschrijven de weg naar binnen.

Training

De weg naar buiten, de derde fase, begint binnen; namelijk je dromen en behoeften. De mooiste bijdrage aan de wereld lever je als het echt van jou is. Iedereen herkent gedreven mensen, mensen met een droom, een mooi verhaal. Naar dat verhaal gaan we op zoek. Daarvoor hanteer ik allerlei oefeningen, huiswerk en misschien ook testen. Hier begint het plan van aanpak vorm te krijgen.

De vierde fase is het tastbaar maken van jouw verhaal. Jouw motivatie om ergens voor te gaan. Je gaat het vertellen, zonder er over te vertellen wordt het nooit werkelijkheid. Oefening, herhaling en training. Hoe vaker je het vertelt hoe scherper je verhaal wordt. Vertellen kan op een website, in fora, bijeenkomsten, feestjes, etc. Je gaat er, waar het maar kan, ook praktisch mee aan de slag. Je wacht niet op een vacature bij een werkgever maar je zorgt ervoor dat je door je activiteiten al bekend bent in het netwerk van die potentiële werkgever.

Loopbaancoach

Je zoekt een loopbaancoach die je ondersteunt in dit proces. Want een outplacement traject lijkt veel en misschien ook wel eng. Maar als jouw verhaal echt van jou is, is het ook leuk om te doen. En ik vind het mooi om je daarbij te ondersteunen. Neem contact op, dan kunnen we snel aan de slag.