‘The purpose of human live is to serve, and to show compassion and the will to help others.’ Albert Schweitzer.

Wie wil meedenken, meedoen, meewerken?

‘PURPOSE UNION’, de vakbond voor werken aan betekenis.

Vakbond? Dat is toch iets van de oude economie? Misschien kunnen we het woordje ‘vak’ weglaten; een bond, een groep mensen die een bond sluiten om een ideaal te verwezenlijken: Het ideaal van een purpose gedreven economie. Een economie die de gemeenschap ondersteunt. Er gebeurt al heel veel. Ondernemers starten bedrijven juist om een sociaal doel te verwezenlijken of beginnen bedrijfjes met een duurzaamheidsdoelstelling. Het middel ‘bedrijf’ wordt gebruikt om maatschappelijke doelen aan te pakken. Een businesscase draait hier niet om geld verdienen maar geld is een middel om een ‘common’ verhaal vorm te geven; een gemeenschappelijk belang. Het zijn deze ondernemers en hun adviseurs die andere ondernemers weer inspireren met hun verhalen.

Het is hoopgevend dat er ondernemers actief zijn in de zoektocht naar een andere, duurzame en inclusieve, economie.  Maar er zijn ook heel veel werknemers die op zoek zijn naar betekenis in werk.

Dat merk ik aan de klanten die bij mij komen met een loopbaanvraag. Zij zijn vooral op zoek naar zingeving. Naar zinvol werk. Ander werk is niet de essentie van de vraag. Men zoekt betekenis. Ik hoor het ook wel van andere loopbaancoaches. Niet gewoon een nieuwe of andere baan, of beter functioneren in de huidige baan maar echt een vraag over zingeving. Het gaat om meer dan een match met talent en werk. Het gaat verder dan het ontdekken van talenten en het inzetten daarvan. Het gaat over iets waar men een bijdrage aan wil leveren, iets nuttigs. In hun huidige werk missen ze de relevantie. En dat wordt dan vaak gerelateerd aan een maatschappelijk probleem.

Er zijn de afgelopen jaren een aantal artikelen en onderzoeken over werk in de publiciteit verschenen die die behoefte mogelijk hebben aangewakkerd. Stijgende cijfers over stress gerelateerde klachten, publicaties over bullshit jobs, onderzoeken over werkmotivatie waaruit blijkt dat 80% niet betrokken is bij het werk; geen wonder dat mensen nog eens gaan nadenken hoe dat bij henzelf zit. Maar dan blijkt dat ze in een gouden kooi zitten. En lang niet iedereen neemt ontslag of stapt naar een loopbaancoach. Ik denk dat het een grote groep is die buiten het werk wel bezig gaat met duurzaamheid, met buurttuintjes, met energie coöperaties, deelauto’s e.d. of daar enthousiast over is. Maar binnen bedrijven, in het dagelijkse werk, is het een stuk moeilijker om een initiatief van de grond te krijgen.

Die mensen wil ik een handreiking doen. De mensen die zien dat het anders kan en moet, de mensen die geen ontslag durven of willen nemen, de mensen die worstelen met initiatieven, de mensen wiens persoonlijke ontwikkeling doodloopt in de hiërarchie. Purpose economy hoeft niet alleen van ondernemers te komen. Deze werknemers zijn noodzakelijk binnen bestaande structuren om te transformeren. Uitgaande van de bovenstaande observaties denk ik over een platform wat handvatten biedt aan purpose zoekende medewerkers. Een platform waar zij zelf aan het woord kunnen komen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een structuur die ondersteunend is, waar men op kan terugvallen, waar men kan sparren en brainstormen. Een digitale ruimte die vol staat met tips en trics, ervaringen, best practices e.d. Maar ook trainingen, cursussen, coaching, congressen e.d.

Laten we de energie gebruiken die er bij veel werknemers is. Het is de juiste tijd ervoor.

Stap 1 is een initiatiefgroep bij elkaar krijgen.

Stap 2 een ‘social hackathon’?

Wie doet mee?

Gerard van Rijnsoever

verder@gerardvanrijnsoever.nl

0623550670