Re-integratie

Een re-integratie traject is bedoeld om ondersteuning te bieden bij het opnieuw weer aan het werk gaan in een nieuwe functie na langdurig verzuim. Daar gaan nogal wat keuzemomenten aan vooraf waar je werkgever, bedrijfsarts en mogelijk ook huisarts, specialisten en therapeuten bij betrokken zijn. Dat kan je uitputten en onzeker maken.

Loopbaanadviseur

Als we het vergelijken met de 4 fasen bij een outplacement traject is het verschil dat de eerste en derde fase meer aandacht krijgen. Ook daarin begeleid ik je als loopbaanadviseur. Het afscheid nemen na een verzuimperiode is anders dan bij een reorganisatie.  Daarom is er meer aandacht voor de eerste fase.

Plek

Het is mogelijk dat de reden van verzuim ook de reden is om een andere functie of ander beroep te gaan uitoefenen. Een nieuwe plek heeft zo meerdere dimensies: niet alleen letterlijk een andere plek maar ook inhoudelijk. Daarom is de derde fase mogelijk ook anders dan bij een outplacement traject.

We kunnen altijd eerst kennismaken. Neem daarvoor vrijblijvend contact op.