Hoe ik de wereld zie

Ik volgde nog een studie tot chemisch analist toen ik 1980 in de krant las over het gifschandaal in de gemeente Lekkerkerk. Terwijl ik in het laboratorium met de nodige voorzorgsmaatregelen werkte met giftige stoffen als benzeen en tolueen zaten die daar gewoon in de grond: gelekt uit gedumpte vaten chemisch afval op een plek waar later een woonwijk is gebouwd. En naarmate ik me daarna verdiepte in milieu en duurzaamheid des te meer kwam naar voren dat er een fout in ons systeem zat: we maken ons afhankelijk van een manier van produceren die onze eigen leefomgeving vernietigt. De balans is zoek.

Balans

‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk’. zegt professor Jan Rotmans over de huidige periode waarin we zoeken naar een nieuwe balans. Misschien is niet iedereen het met hem eens maar de gedachte dat het anders moet wordt breed gedragen. Er is een groeiend besef dat de lineaire manier van denken en produceren vervangen gaat worden door een circulaire. Dat heeft gevolgen voor hoe we ons werkzame leven organiseren, over onze ideeën over loopbaan en carrière.

Hybride organisaties

Werk en samenwerking zijn anders georganiseerd in dat nieuwe tijdperk. Men praat over zwermen, tribes, netwerken, …, een netwerksamenleving. Gemeenschappen waarbij ieder lid van de gemeenschap ook weer lid is van de andere gemeenschappen. In die veranderende wereld maken organisatieschema’s in de vorm van harken steeds vaker plaats voor schema’s met cirkels. En er ontstaan hybride tussenvormen.

Functies en rollen

Kenmerkend aan de nieuwe organisatie is dat de term organisatie eigenlijk niet meer van toepassing is maar het werkwoord organiseren des te meer. Niets is meer statisch, alles beweegt. Jouw ontwikkeling kan daar niet bij achter blijven. Jouw werk is niet alleen een vraag aan jou om iets bij te dragen maar net zo goed een aanbod van jou aan je collega’s. Ben jij daar klaar voor?